Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen aan NDIX.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder!

NDIX

Wat doet NDIX?

NDIX is een open en onafhankelijk breedbandnetwerk voor bedrijven, instellingen en consumenten. U kunt uw aansluiting op NDIX gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • U kunt ICT-diensten gebruiken. Er zijn zeer veel aanbieders met een breed scala aan diensten beschikbaar. Meerdere aanbieders tegelijk gebruiken, of snel wisselen van aanbieder, het is allemaal eenvoudig mogelijk. Mist u een aanbieder, meldt het ons. Als open netwerk staan wij iedereen toe diensten te leveren.
 • U kunt ICT-diensten aanbieden. Via één aansluiting op ons netwerk bereikt u het snel groeiend aantal klanten dat op NDIX is aangesloten. Een prospect bedienen die nog niet is aangesloten kan snel en relatief goedkoop gerealiseerd worden. U concentreert zich op de diensten, NDIX ontzorgt u met de verbindingen naar de klanten.
 • U kunt vestigingen direct met elkaar verbinden. Heeft u meerdere locaties in Nederland, Duitsland of zelfs daarbuiten, dan kunt u die via NDIX met elkaar verbinden via volledig veilige en hoogwaardige ethernetverbindingen. Via onze partners bereiken wij voor u locaties van uzelf of van partners in alle hoeken van de wereld.
 • U kunt uw investering in glasvezels optimaal laten renderen. NDIX fungeert als operator op uw glasvezels en verzorgt indien gewenst alle uitvoerende werkzaamheden voor u, tot facturering en incasso aan toe. De vele dienstaanbieders die diensten via NDIX leveren zijn een unieke meerwaarde voor uw klanten en vormen de verkooppower voor uw investeringen, die wij graag voor u organiseren.
 • Tenslotte voorziet NDIX u van advies over bijvoorbeeld glasvezelinvesteringen, vraagbundeling, breedbandontsluiting van gemeentes en bedrijventerreinen, beschikbaarheid van ICT-diensten en stimulatie van innovatie en ontwikkeling van nieuwe ICT-diensten.

Wat is de geschiedenis van NDIX?

NDIX is in 2001 als internet exchange opgericht met als aandeelhouders Oost NV (toen OOM NV) en de Universiteit Twente om snelle internettoegang beschikbaar te maken voor bedrijven in Enschede. In 2003 is de verbinding naar Münster in Duitsland in gebruik genomen, waarbij Stadtwerke Münster als derde aandeelhouder verwelkomd werd. In de jaren daarop is NDIX zich steeds meer gaan richten op het ontwikkelen van een open, grensoverschrijdende digitale marktplaats waar vraag en aanbod van ICT-diensten samenkomen. NDIX’ missie breidde zich uit tot wat deze is vandaag:

Het structureel verbeteren van het vestigingsklimaat en het bevorderen van de bedrijvigheid en de innovatie door het realiseren van een onbeperkte en grensoverschrijdende beschikbaarheid van ICT-diensten en breedbandverbindingen voor bedrijven, instellingen en consumenten.

NDIX bevordert de ontwikkeling van ICT-dienstverlening en verbetert de concurrentie tussen aanbieders van breedbanddiensten, waardoor organisaties op een financieel aantrekkelijke manier, zonder capaciteitsbeperkingen, kunnen profiteren van moderne ICT-mogelijkheden.

NDIX levert aanbieders van diensten drempelloos toegang tot alle bedrijven en instellingen, waardoor innovatie in de vorm van de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe ICT-diensten maximaal wordt gefaciliteerd.

Tegenwoordig is NDIX actief in heel Nederland en in meerdere deelstaten in Duitsland.

Waar staat de afkorting NDIX voor?

Nederlands-Duitse Internet Exchange. Omdat deze volledige naam onze activiteiten niet meer dekt, opereren wij onder de naam NDIX.

Wie zijn de aandeelhouders van NDIX?

De aandeelhouders van NDIX zijn Oost NL, Universiteit Twente en Stadtwerke Münster. De Raad van Commissarissen ziet toe op het open karakter van NDIX en een professionele bedrijfsvoering. De RvC bestaat uit de heer J. Twenhöven (voorzitter en voormalig Regierungspräsident Regierungsbezirk Münster), de heer J. van Till (voorheen lector Hogeschool Arnhem en Nijmegen), de heer T. Robbers (directeur Wirtschaftsförderung Münster), de heer D. Wernicke (directeur Stadtwerke Münster) en de heer G. van Houweninge (voorheen directeur OOM/Oost NV).

Wat houdt het open model van NDIX precies in?

Bedrijven en instellingen die ICT-diensten willen leveren aan klanten kunnen via één aansluiting op NDIX tegen gelijke en zo gunstig mogelijke condities, hun diensten aan een sterk groeiend aantal bedrijven en instellingen aanbieden. Die bedrijven en instellingen op hun beurt kunnen kiezen uit een breed aanbod van ICT-diensten van een groot aantal aanbieders, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van de leverancier van de glasvezelverbinding.

Wat doet NDIX aan het stimuleren van innovatie?

Voor de ontwikkeling van nieuwe ICT-diensten is schaalgrootte in termen van potentiële klanten van doorslaggevend belang. NDIX biedt partijen die nieuwe diensten ontwikkelen een platform waarover deze schaalgrootte tegen minimale kosten gerealiseerd kan worden. Het inzetten van bestaande en nieuwe diensten voor innovatie vergt naast de beschikbaarheid van deze diensten ook kennis en ervaring over het gebruik van deze diensten in specifieke sectoren. NDIX draagt actief bij aan de ontwikkeling en de verspreiding van deze kennis en ervaring door deelname in projecten waarin innovatieve diensten ontwikkeld en getest worden. NDIX ondersteunt deze projecten met onze kennis en ervaring en door het leveren van breedbandverbindingen tegen gereduceerde tarieven. Daarnaast organiseert NDIX bijeenkomsten en workshops op specifieke toepassingsdomeinen, waar actoren uit de betreffende sectoren elkaar informeren over ervaringen, en aanbieders van diensten en adviseurs kennis over beschikbare ICT-diensten en de inzet daarvan aandragen.

NDIX-aansluiting

Wat is een NDIX-aansluiting?

Een NDIX-aansluiting is een NDIX-poort op één van de routers in ons netwerk. Onze routers staan veelal in datacenters. In de meeste gevallen verbinden we een NDIX-poort via een glasvezelverbinding met een bedrijfslocatie. Op de bedrijfslocatie plaatsen we een CPE met meerdere poorten waar de apparatuur van de klant op aangesloten kan worden. De NDIX-poort geeft toegang tot de digitale marktplaats van NDIX.

Wat kan ik allemaal met een NDIX-poort?

Met uw NDIX-poort kunt u:

 • ICT-diensten afnemen
 • ICT-diensten aanbieden
 • Peeren
 • Bedrijfslocaties koppelen
 • Koppelingen realiseren met partners voor samenwerking
 • Koppelingen realiseren tussen verschillende datacenters met een NDIX PoP

Hoe kan ik een NDIX-aansluiting krijgen?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte. Wij bekijken of en tegen welk tarief wij u een NDIX-poort, eventueel inclusief een glasvezelverbinding naar uw bedrijfslocatie(s), kunnen aanbieden.

Wat kost een NDIX-aansluiting?

NDIX hanteert geen uniforme tarieven. In diverse gebieden zijn diverse tarieven van toepassing. Deze verschillen ontstaan doordat we te maken hebben met verschillende infrastructuurpartners waarbij wij de glasvezelverbinding inkopen en ook bijvoorbeeld met subsidies die verleend zijn voor het ontsluiten van bepaalde gebieden. Indien u wilt weten wat een bepaalde verbinding kost, neemt u dan contact met ons op.

Welke poortsnelheden kan ik bij NDIX krijgen?

Onze standaardpoortsnelheden zijn 100 Mbit/s, 1 Gbit/s en 10 Gbit/s. Daarnaast zijn er allerlei varianten mogelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de tarieven en beschikbaarheid.

Wat zijn de levertijden voor een NDIX-poort?

De levertijd van een NDIX-poort bedraagt 2 werkweken. Indien u ook een glasvezelverbinding via NDIX inkoopt wordt daar nog de levertijd van de verbinding bij opgeteld.

Geeft NDIX mijn gegevens door aan de dienstaanbieders?

Alleen indien u ons hiervoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Heb ik de keuze tussen een koper- of glaspoort?

In datacenters heeft u de keuze te koppelen via een glasvezelpoort (SFP) en een koperpoort (UTP).

Hoeveel MAC-adressen ondersteunen jullie per NDIX-poort?

NDIX ondersteunt één MAC-adres per VLAN per poort. We adviseren u gebruik te maken van een router indien u een lokaal netwerk wenst aan te sluiten.

Wat is een CPE?

Een CPE (Customer Premises Equipment) is het kastje dat aan de glasvezels in uw bedrijfspand wordt gekoppeld. Dit kan een CPE, switch, router of mediaconverter zijn. Hierop kunt u vervolgens uw eigen apparatuur aansluiten.

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe aanbieders en diensten op de marktplaats?

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Bekijk regelmatig het dienstaanbod op onze website. U kunt zich daarnaast inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Wij houden u dan op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen, projecten, aanbieders en diensten. Elk jaar brengen wij bovendien de NDIX-catalogus uit. Hierin stellen aanbieders hun organisatie en ICT-diensten aan u voor. NDIX-klanten krijgen de catalogus elk jaar automatisch opgestuurd. Tenslotte organiseert NDIX regelmatig bijeenkomsten waarbij u in contact kunt komen met de aanbieders en informatie kunt vergaren waarmee u uw NDIX-aansluiting nog optimaler kunt gebruiken.

Hoe word ik verbonden met mijn dienstaanbieder(s)?

U wordt via een aparte VLAN per dienstaanbieder verbonden met de dienstaanbieders van uw keuze. Verderop in deze FAQ vindt u meer informatie over VLAN’s.

Hoeveel contracten moet ik afsluiten?

Ons open model – scheiding van infrastructuur en diensten – brengt met zich mee dat u naast één contract voor uw verbinding en NDIX-poort, zelf contracten moet afsluiten voor uw ICT-diensten bij één of meerdere aanbieders.

Kan ik bij NDIX ook ICT-diensten (bijv. internet) inkopen?

Nee. NDIX biedt zelf geen ICT-diensten aan. Bij ons kunt u terecht voor uw glasvezelverbinding naar de digitale marktplaats. Vervolgens kunt u zelf op de marktplaats contracten afsluiten met de aanbieders van uw keuze.

Hoe kan ik een storing melden?

In het geval van een storing op uw NDIX-aansluiting kunt u contact opnemen met onze storingsdienst. Het telefoonnummer is 053 – 711 41 77. Zorgt u ervoor uw contract- en poortnummer bij de hand te hebben.

Hoe wordt bepaald of het een storing in het NDIX-netwerk is of een storing van mijn ICT-dienst?

In een eerste inventarisatie wordt uitgezocht waar de storing zich precies bevindt. Indien deze inventarisatie uitwijst dat de storing zich in het NDIX-netwerk bevindt zullen wij deze zo snel mogelijk oplossen. Gedurende de storing houden wij u per e-mail of sms op de hoogte. Als de inventarisatie uitwijst dat de storing zich achter het demarcatiepunt in uw eigen apparatuur/netwerk bevindt, kunt u kiezen om het zelf op te lossen of om NDIX het tegen betaling te laten oplossen.

Hoe kan ik mijn verbinding en/of poort opzeggen?

Opzeggingen dienen schriftelijk ingediend te worden per post of per e-mail naar info@ndix.net. Houdt u daarbij rekening met de voor uw contract geldende opzegtermijn. Deze wordt vermeld in uw contract.

Glasvezelverbinding

Legt NDIX zelf glasvezelverbindingen aan?

Nee. Wij kopen glasvezel in bij onze infrastructuurpartners.

Wat zijn de levertijden voor glasvezel?

Levertijden voor glasvezelverbindingen variëren en hangen af van de graafafstanden, vergunningstrajecten en weersomstandigheden. Levertijden kunnen variëren tussen 8 en 24 werkwerken.

Wat gebeurt er tijdens de oplevering van mijn glasvezelaansluiting?

Vergunningen
Nadat u het contract voor uw verbinding heeft getekend start de fase van uitvoering. De infrastructuurleverancier zoekt contact met u voor het uitvoeren van een site survey, om de route over eigen terrein en de inpandige route met u af te stemmen. Op basis van de site survey wordt de vergunningsaanvraag ingediend. De vergunningsverstrekking duurt meestal 8 tot 12 weken. Vergunningen voor boringen vergen over het algemeen een langere doorlooptijd. In deze periode ontvangt u een indicatieve planning en worden ook de benodigde materialen besteld.

Civiele werkzaamheden
Wanneer de vergunning binnen is worden de graafwerkzaamheden voor de glasvezelverbinding gestart. Er worden buizen gelegd en de glasvezelkabels worden met lucht door de buizen geblazen. De glasvezelverbinding komt met een waterdichte invoer uw pand binnen en wordt dan naar de gezamenlijk bepaalde eindlocatie gebracht, waar de kabel wordt afgemonteerd op een patchpanel.

Oplevering
Alvorens u van ons bericht krijgt over de technische oplevering zal er een OTDR meting uitgevoerd worden om te testen of uw verbinding aan de gestelde eisen voldoet. Nu wordt ook de NDIX-poort voor u geconfigureerd. U ontvangt dan van ons een opleverbevestiging met daarin de ingangsdatum van uw contract en de overige gegevens van uw aansluiting.

Levert NDIX ook dark fibers?

Ja. Neem contact op voor meer informatie.

Wat is het verschil tussen een gewone glasvezelverbinding en een dark fiber?

Bij een standaard glasvezelverbinding zorgt NDIX voor de belichting. U kunt er ook voor kiezen een dark fiber (onbelichte glasvezel) bij ons af te nemen. U zorgt dan zelf voor de belichting.

Kan ik ook een WDM-verbinding bij NDIX afnemen?

In bepaalde delen van ons netwerk is dit mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

Levert NDIX ook xDSL verbindingen?

Ja. Neem contact op voor meer informatie.

ICT-diensten

Welke ICT-diensten kan ik afnemen?

Met uw glasvezelverbinding naar de NDIX-marktplaats kunt u ICT-diensten afnemen van alle aanbieders die actief zijn op de marktplaats.

Kan ik mijn huidige telefooncentrale en -toestellen behouden als ik overstap naar VoIP-telefonie?

Dit ligt aan de technische specificaties van uw centrale en toestellen. Indien ze geschikt zijn voor digitale telefonie kunt u ze blijven gebruiken. Maar heeft u analoge apparatuur, dan moet dit vaak vervangen worden. De investeringen daarvoor verdient u vaak terug door besparing op uw telefoniekosten bij VoIP-telefonie. Neem contact op met één of meerdere ICT-aanbieders om uw specifieke situatie te bespreken.

Is de kwaliteit van VoIP-telefonie slechter dan die van analoge telefonie?

Nee. Bij Voice over IP (VoIP) wordt het internet of een ander IP-protocol gebruikt om spraak te transporteren.

VoIP via een NDIX-aansluiting is géén internettelefonie, zoals bijvoorbeeld Skype dat wel is. Uw telefonieverkeer loopt niet via het publieke internet, maar via een VLAN rechtstreeks over ons eigen besloten netwerk. Hierdoor is de kwaliteit vele malen beter dan die van internettelefonie. De kwaliteit van VoIP-telefonie via een NDIX-aansluiting is vergelijkbaar met de kwaliteit van analoge telefonie.

Kan ik met behoud van eigen telefoonnummers overstappen naar VoIP-telefonie?

Ja, dat kan.

Kan ik de beveiliging van mijn pand via mijn NDIX-aansluiting laten verlopen?

Dat kan. Uw aansluiting op de NDIX-marktplaats wordt tot stand gebracht met een glasvezelverbinding. Beveiliging over glasvezels (digitaal) is mogelijk wanneer de meldkamer van uw beveiligingsbedrijf klaar is voor digitaal signaal. Vaak wordt dan een mobiele module als back-up gebruikt. Wanneer uw meldkamer echter niet klaar is voor digitaal signaal heeft u een separate koperaansluiting, naast uw NDIX-aansluiting, nodig om uw camerabeelden naar de meldkamer te verzenden.

Welke dienstaanbieders zijn actief op de marktplaats?

Klik hier om naar het overzicht van de dienstaanbieders te gaan.

Hoe maak ik een keuze uit het grote dienstaanbod?

Op onze website krijgt u een overzicht van de ICT-aanbieders op de digitale marktplaats en de diensten die zij aanbieden. U kunt ervoor kiezen om al uw diensten bij één aanbieder af te nemen. Maar u kunt er ook voor kiezen per dienst afzonderlijk de beste aanbieder te zoeken. NDIX kan vanwege haar neutraliteit geen advies uitbrengen welke dienstaanbieder het beste is. Wel kunnen we u doorverwijzen naar externe, onafhankelijke adviseurs die u bij uw keuze kunnen helpen.

Wie is de beste en goedkoopste dienstaanbieder?

Dat is aan u zelf om uit te zoeken. Omdat NDIX onafhankelijk en neutraal is kunnen wij geen uitspraken doen over de prijs of de kwaliteit van aanbieders en hun diensten. U kunt wel terecht bij externe, onafhankelijke adviseurs die u wegwijs kunnen maken in het dienstaanbod op onze digitale marktplaats.

Biedt NDIX ook zelf ICT-diensten aan?

Nee. NDIX is onafhankelijk, neutraal en biedt uitsluitend het platform waarover aanbieders en hun klanten met elkaar verbonden kunnen worden: de digitale marktplaats.

Hoe word ik dienstaanbieder?

Het enige dat u nodig hebt om ICT-diensten op de digitale marktplaats aan te bieden is een NDIX-poort. U kunt ons laten weten dat u van plan bent als dienstaanbieder actief te zijn. Dan zorgen wij dat uw organisatie vermeld wordt op onze website en dat u op de hoogte wordt gehouden van nieuwe klanten, nieuwe locaties en andere ontwikkelingen.

Kan elke organisatie met een NDIX aansluiting ook zelf diensten aanbieden op de marktplaats?

Ja. Met een NDIX-poort kan iedere organisatie zelf ICT-diensten aanbieden. Verbindingen met klanten worden via kosteloze VLAN’s tot stand gebracht.

Waarom zou ik als dienstaanbieder actief worden op de NDIX-marktplaats?

Het NDIX-netwerk biedt u toegang tot alle aangesloten bedrijven en instellingen. Het enige dat u daarvoor nodig heeft, is een eigen NDIX-poort. Daarmee kunt u alle aangesloten organisaties en bedrijven bedienen, zonder dat u zelf in een eigen glasvezelnetwerk hoeft te investeren. Als dienstaanbieder wordt u regelmatig door NDIX geïnformeerd over nieuw aangesloten klanten, nieuwe marktplaatslocaties, vraagbundelingstrajecten en overige projecten. U wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten die u in contact brengen met onze klanten. Tenslotte kunt u zich profileren op onze website en in de NDIX-catalogus die we jaarlijks uitbrengen.

Hoe kan ik peeren?

Peering is het uitwisselen van internetverkeer tussen providers. Om via het NDIX-netwerk te peeren heeft u een AS-nummer nodig en een peering poort bij NDIX. Via deze poort wordt u aangesloten op ons peering VLAN. Via dit VLAN heeft u toegang tot onze routeserver en kunt u automatisch peeren met alle aangesloten partijen.

Netwerk

Hoe ziet het NDIX-netwerk er uit?

NDIX heeft een ethernetnetwerk. Ons netwerk kunt u inzien op onze netwerkkaart. Daarop zijn de opstappunten naar de digitale marktplaats weergegeven. NDIX kan in heel Nederland, in delen van Duitsland en de rest van Europa bedrijfslocaties via ethernetverbindingen aansluiten op de digitale marktplaats.

Wat is een ethernet netwerk?

Ethernet is het meest gebruikte protocol (een standaard) waarmee computers en netwerkapparatuur met elkaar communiceren. De NDIX-verbinding naar uw klantlocatie worden geleverd op basis van dit protocol. Via een ethernetverbinding kunnen diverse ICT-diensten worden geleverd.

Ethernet en internet
Ethernetverbindingen zijn vele malen veiliger dan internetverbindingen. Een NDIX-ethernetverbinding is een afgeschermde verbinding tussen 2 punten in het NDIX-netwerk, daar kan niemand zomaar bij. Een internetverbinding daarentegen zorgt ervoor dat uw computer verbonden wordt met het wereldwijd netwerk dat internet is. Alle internetgebruikers en websites vormen één groot netwerk en staan allemaal met elkaar in verbinding, waardoor het relatief makkelijk is om internetverkeer af te tappen of zelfs een aangesloten computer te hacken.

Wat is een PoP?

PoP staat voor Point of Presence: een toegangspunt tot ons netwerk.

In welke datacenters heeft NDIX een PoP?

De datacenters waar NDIX aanwezig is kunt u terug vinden op onze netwerkkaart.

Levert NDIX ook patches in datacenters?

Nee. Patches kunt u bij het datacenter zelf aanvragen.

Heeft NDIX een eigen glasvezelnetwerk?

Nee. NDIX sluit klanten op de digitale marktplaats aan via infrastructuren van derden. In Duitsland heeft NDIX in het verleden wel geïnvesteerd in eigen glasvezels, maar deze zijn vrijwel allemaal weer verkocht aan partners.

Wat is een open glasvezelnetwerk?

Het netwerk van NDIX is een open netwerk. Een open glasvezelnetwerk betekent dat infrastructuur en ICT-diensten gescheiden zijn. U gebruikt dezelfde glasvezelverbinding ongeacht bij welke dienstaanbieder u ICT-diensten afneemt. Hierdoor kunt u dus gemakkelijk wisselen van aanbieder, zonder dat er een nieuwe glasvezelkabel naar uw locatie moet worden gelegd. Daarnaast betekent een open netwerk dat iedereen tegen dezelfde condities een aansluiting krijgt. NDIX sluit niemand daarvan uit. NDIX bemoeit zich ook niet met wat er over deze aansluitingen gebeurt, tenzij justitie ons opdracht geeft poorten af te sluiten.

Is het NDIX-netwerk redundant?

De switches die de kern van ons netwerk vormen zijn redundant aangesloten. De verbinding van uw bedrijfslocatie naar de NDIX-switch waar u de digitale marktplaats betreedt is niet redundant, tenzij u zelf een redundante verbinding hebt aangevraagd.

Wat is de beschikbaarheid van het NDIX-netwerk?

NDIX garandeert een beschikbaarheid van 99,9% per VLAN.

Ondersteunt NDIX QinQ?

Ja, NDIX ondersteunt QinQ in een groot gedeelte van ons netwerk. Neem contact op voor alle details en de beschikbaarheid.

Ondersteunt NDIX jumboframes?

Ja.

Ondersteunt NDIX IPv4 en IPv6?

Ja.

Wat is de maximale MTU size?

9100 octets (bytes).

Wat is de maximale delay, jitter en packetloss?

Delay: ≤ 5 ms (roundtrip)
Jitter: ≤ 2 ms
Packetloss: ≤ 0,01%

VLAN's

Wat is een VLAN?

Een VLAN is een virtual LAN, ofwel een virtueel lokaal netwerk. NDIX-klanten kunnen binnen het NDIX-netwerk zonder extra kosten VLAN’s bij ons aanvragen om verbindingen te maken met nevenlocaties, dienstaanbieders en andere partijen die ook op het NDIX-netwerk zijn aangesloten. Door middel van een VLAN maken we bijvoorbeeld over uw glasvezel een veilige verbinding van uw organisatie naar uw dienstaanbieder waarover uw diensten worden afgeleverd.

Hoe vraag ik een VLAN aan?

VLAN’s kunnen uitsluitend worden aangevraagd via het formulier op onze website. Uw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken partijen. Vanaf het moment dat alle goedkeuringen binnen zijn, wordt de VLAN binnen drie werkdagen voor u geconfigureerd.

Hoeveel VLAN's krijg ik bij NDIX?

U krijgt binnen het NDIX-netwerk kosteloos een onbeperkt aantal VLAN’s bij uw NDIX-aansluiting.

Kosten VLAN's geld?

Nee. Binnen het NDIX-netwerk zijn VLAN’s kosteloos. Het kan zijn dat er op gekoppelde netwerken van derden andere voorwaarden gelden.