Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Thuisnetwerk is luilekkerland voor cybercriminelen

06 november 2020 00:00

Deel 3 van 3 | Auteur: Dylan van Dijk, risico- en innovatiemanager

Thuisnetwerk is luilekkerland voor cybercriminelen 600x400

Het vervolg op deel 2 van 3...


...met, zoals de Chinezen het noemen, het ‘shut up’ commando, kunnen bepaalde adressen van het netwerk worden afgesloten. Daarbij moet de gebruiker geauthentiseerd zijn voordat gebruik gemaakt kan worden van dit internet. Dat stelt overheden in staat het gedrag per gebruiker te kunnen monitoren en zelfs gebruikers van dit internet kunnen afsluiten. Of het Chinese voorstel voor het nieuwe internet het gaat halen, hangt af van het aantal landen die het ontwerp steunen en implementeren. Vanuit mijn westers perspectief verwacht ik niet dat dit ontwerp wereldwijde consensus zal krijgen… maar wie weet? 

  

Zet in op bewustwording 

Wachten op ‘het nieuwe internet’ gaat op korte termijn voor veilig thuiswerken geen oplossing bieden. We zullen ons tot die tijd weerbaarder moeten maken voor de gevaren op het internet. 

Het advies: begin onder werknemers met het verbeteren van de bewustwording van de gevaren. Het is te merken dat er met cybercriminaliteit veel geld wordt verdiend, want de pogingen tot phishing worden alsmaar professioneler. De tijd dat ik e-mails ontving met een schimmige zinsopbouw en ook nog eens ondertekend door de directeur zijn voorbij. Veel medewerkers zullen vinden dat ze zich van die gevaren bewust zijn, maar het feit dat er meer geld verdiend wordt met cybercriminaliteit dan in de georganiseerde drugshandel, geeft aan dat dit toch wel tegenvalt. Maar naast bewustwording van personeel is dus het up-to-date houden van VPN-hardware en VPN-software erg belangrijk. De frequentie van meldingen in de wereld dat er fouten (BUG’s) zijn gevonden bij een VPN-leverancier neemt per maand toe. Jammer genoeg maakt dit direct duidelijk dat leveranciers van VPN-hardware en -software altijd achter de feiten aanlopen. En is er een fout gevonden dan ben je op voorhand te laat en kan je alleen nog maar reactief reageren. Beperk daarom het aantal VPN-verbindingen tot een minimum en zorg voor zoveel mogelijk private en internetloze verbindingen. Het streven zou moeten zijn om bij bedrijfsvoering het huidige publieke internet zo veel mogelijk te vermijden. 

  

Veilig verbinden met NDIX 

NDIX kan daarbij helpen door private internetloze verbindingen te realiseren met bedrijfslocaties, datacenters, partnerbedrijven en andere aanknooppunten die je op een veilige manier op het bedrijfsnetwerk wilt aansluiten. Het wordt zelfs in steeds meer situaties mogelijk om adressen van thuiswerkers via NDIX aan te sluiten op het bedrijfsnetwerk!! 

  

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel en wil je hierover verder praten met Dylan van Dijk? Neem dan contact met Dylan via d.vandijk@ndix.net