Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Redundantie van een NDIX-aansluiting

04 januari 2013 12:07

Regelmatig vraagt een klant ons of het mogelijk is een redundante aansluiting te krijgen. Een redundante aansluiting is een aansluiting die met minstens twee glasvezelkabels via verschillende trajecten wordt gerealiseerd. Het doel hiervan is om de beschikbaarheid van de aansluiting, en de dienstverlening die daarover plaats vindt, te verhogen. Als er bijvoorbeeld één kabel wordt beschadigd kan alle dienstverlening via de tweede kabel blijven doorgaan.

Redundantie tussen de opstappunten
Redundantie zorgt dus voor een hogere beschikbaarheid van een NDIX-aansluiting. Daarom is het goed te weten dat het NDIX-netwerk voor het overgrote deel redundant is uitgevoerd tussen onze apparatuur op de verschillende opstappunten naar de marktplaats. Dit betekent dat als er een storing op een glasvezelkabel tussen onze apparatuur optreedt, in de meeste gevallen al het verkeer over de getroffen verbinding omgeleid kan worden via een tweede redundante verbinding. Hierdoor merken onze klanten weinig tot niets van eventuele storingen in het NDIX-netwerk.

Redundantie naar klantlocatie
De glasvezelverbinding van ons netwerk naar een klantlocatie is echter standaard niet redundant. Kan mijn bedrijfsvestiging toch redundant worden aangesloten? Natuurlijk is dit mogelijk. Uw organisatie betaalt dan echter wel de kosten voor twee glasvezelverbindingen. Dit moeten dan ook twee glasvezelverbindingen zijn die niet via hetzelfde traject en buizen onder de grond lopen, anders kan een graafmachine immers met één actie beide kabels beschadigen. Hoge kosten zijn daarom vaak de reden dat er gekozen wordt voor een enkele glasvezelverbinding.
En in de praktijk blijkt de beschikbaarheid van een enkelvoudige aansluiting voor veel organisaties ruim voldoende: de korte lengte van de glasvezels voor de aansluiting en het gebied waarin deze liggen, zorgen ervoor dat deze slechts zeer zelden beschadigd worden, en dat herstel op zeer korte termijn mogelijk is.

Continue verbetering van netwerk
Kwetsbaarder zijn de lange verbindingen binnen het NDIX netwerk en de apparatuur op onze opstappunten. Door de continue verbeteringen in apparatuur en door de redundantie in ons netwerk nog verder door te voeren, werken we aan het steeds verder minimaliseren van de impact van incidentele storingen. De beschikbaarheid van onze VLAN’s is al heel hoog, en ruim binnen de SLA die daar voor geldt. Desalniettemin investeren wij in de kwaliteit en capaciteit van ons netwerk. Wij doen dit om omdat ICT-voorzieningen voor onze klanten steeds belangrijker worden en we op de behoefte en eisen vooruit willen lopen.

Illustratie van standaardinrichting NDIX-netwerk: