Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

NDIX innovatieteam

25 maart 2020 00:00

Sinds eind 2019 heeft NDIX een eigen innovatieteam. Het team bestaat uit: Dylan van Dijk, Dennis Seppenwoold, Thomas van de Lagemaat en Martien Jalink. Vanuit de verschillende disciplines waarin ze werkzaam zijn, resp. techniek en sales, bundelen zij hun krachten om tijdig in te spelen op ontwikkelingen binnen én buiten de branche.


Toekomstgerichte dienstverlening

Het NDIX-innovatieteam is verantwoordelijk voor het tijdig inspelen op ontwikkelingen binnen en buiten onze branche. Op deze manier wil NDIX zorgen voor een duurzame, hoogstaande en toekomstvaste dienstverlening. Daarnaast delen wij onze kennis om ook anderen aan te zetten tot innovatie en ontwikkeling.


Contouren in de glazen bol zichtbaar maken

ndix-partner-brochure-5

NDIX heeft al sinds 2001 met een disruptieve visie een succesvol open-platform concept in de markt gezet. Gedurende de afgelopen 20 jaar is ons netwerk meegegroeid met de stijgende vraag naar bandbreedte, zijn duizenden bedrijven voorzien van een NDIX-aansluiting en is de groep aanbieders van diensten op ons open platform sterk gegroeid. Het concept is zo anders dan de markt gewend is, dat het disruptieve aspect nog steeds aanwezig is. Op dit moment merken we dat met name in Duitsland, waar de traditionele partijen steeds sterker ageren op onze groeiende aanwezigheid in de markt.


Vooruitstrevend in connectiviteit

Door ons eigen licht te laten schijnen op het gebruik van netwerken en connectiviteit willen wij vooruitstrevend blijven en zorgen voor een gezamenlijke ontwikkeling in de markt. Het is de taak van het innovatieteam om de contouren in de glazen bol zichtbaar te maken en scherp te krijgen. Als onderdeel van de keten, delen wij onze kennis met afnemers, dienstaanbieders en leveranciers en komen gezamenlijk tot innovatie en interessante ontwikkelingen om onze toegevoegde waarde voor partners en eindklanten te vergroten. 


Innovatie zit in onze cultuur 

ndix-partner-brochure-1 

NDIX heeft innovatie tot één van zijn kernwaarden gemaakt en een cultuur gecreëerd waarin vernieuwing als het ware in de genen van NDIX is komen te zitten. Het innovatieteam bestaat uit collega’s vanuit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden. 


Jouw kennis met ons delen?

Kennis delen is één van de belangrijkste pijlers van het innovatieteam. Om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen is het van belang om de visie van anderen te kennen en hun ideeën te begrijpen. Wij zijn continu op zoek naar aansluiting bij strategische kennispartners, zowel binnen als buiten ons netwerk. Wil je met het innovatieteam van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op via +31 (0)53 711 41 50 of mail naar innovatie@ndix.net.