Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Over NDIX

NDIX is een open en onafhankelijk breedbandplatform voor bedrijven en instellingen in alle sectoren.

Wat? wat ndix doet

U kunt bij ons terecht voor:

De digitale marktplaats
Op onze digitale marktplaats sluiten wij aan de ene kant ICT-dienstaanbieders en aan de andere kant bedrijven en instellingen aan die over ons open netwerk ICT-diensten van elkaar kunnen afnemen. En NDIX is de ideale open operator voor uw netwerk.

Bedrijven en instellingen die ICT-diensten willen leveren aan klanten kunnen via één aansluiting op NDIX tegen gelijke en zo gunstig mogelijke condities, hun diensten aan een sterk groeiend aantal bedrijven en instellingen aanbieden. Die bedrijven en instellingen op hun beurt kunnen kiezen uit een breed aanbod van ICT-diensten van een groot aantal aanbieders, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van de leverancier van de glasvezelverbinding.

De internet exchange
Daarnaast zijn we ook een internet exchange: providers en grote internetgebruikers kunnen via NDIX grensoverschrijdend internet inkopen, verkopen en dataverkeer uitwisselen via peering.

Netwerkverbindingen
Ten derde kunt u via NDIX netwerkverbindingen realiseren. Organisaties kunnen meerdere bedrijfslocaties met elkaar koppelen tot één bedrijfsnetwerk of tot een netwerk tussen verschillende organisaties die met elkaar samenwerken. NDIX koppelt diverse glasvezelinfrastructuren van verschillende aanbieders aan elkaar tot één open netwerk, zodat dataverkeer drempelloos kan plaatsvinden.

Advies en innovatieve projecten
Tenslotte voorziet NDIX van advies over bijvoorbeeld vraagbundeling, breedbandontsluiting van gemeentes en bedrijventerreinen en het stimuleren van innovatie.

Waarom? wat het doel van ndix is

De missie van NDIX is:
Het structureel verbeteren van het vestigingsklimaat en het bevorderen van de bedrijvigheid en de innovatie door het realiseren van een onbeperkte en grensoverschrijdende beschikbaarheid van ICT-diensten en breedbandverbindingen voor bedrijven en instellingen.

NDIX bevordert de ontwikkeling van ICT-dienstverlening en verbetert de concurrentie tussen aanbieders van breedbanddiensten, waardoor organisaties op een financieel aantrekkelijke manier, zonder capaciteitsbeperkingen, kunnen profiteren van moderne ICT-mogelijkheden.

NDIX levert aanbieders van diensten drempelloos toegang tot alle bedrijven en instellingen, waardoor innovatie in de vorm van de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe ICT-diensten maximaal wordt gefaciliteerd.

Wie? medewerkers, aandeelhouders en raad van commissarissen

NDIX werkt met een klein en enthousiast team aan het verder uitbouwen van de digitale marktplaats en de internet exchange. Als u onze medewerkers wat beter wilt leren kennen, kijkt u dan hier of kom eens langs op ons kantoor aan de Zuiderval in Enschede.

De aandeelhouders van NDIX zijn Participatiemaatschappij Oost Nederland (Oost NV), Holding Technopolis Twente (Universiteit Twente) en Stadtwerke Münster GmbH. Zij hebben de leden van onze Raad van Commissarissen (RvC) aangewezen. De RvC ziet toe op het open en onafhankelijke karakter van NDIX en een professionele bedrijfsvoering. De RvC bestaat uit de heren:

  • Jörg Twenhöven – voorzitter RvC en voormalig Regierungspräsident Regierungsbezirk Münster
  • Dirk Wernicke – directeur Stadtwerke Münster
  • Jaap van Till – voorheen lector aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
  • Thomas Robbers – directeur Wirtschaftsförderung Münster
  • Gerard van Houweninge – voorheen directeur OOM (Oost NV)

Waar? kantoor en werkgebied

NDIX is geboren, getogen en nog steeds gevestigd in Enschede. Het netwerk van onze digitale marktplaats strekt zich uit over Nederland en Duitsland.

Open vs gesloten netwerk een beetje minder open is gewoon gesloten

Door Jeroen van de Lagemaat, directeur van NDIX

Openheid is een veel geprezen eigenschap en een credo dat vaak gebruikt wordt. Er is veel onduide-lijkheid wat deze term daadwerkelijk inhoudt en hoe openheid in de praktijk in de commerciële breedbandmarkt haalbaar en uitvoerbaar is. De definitie van een open (computer- of communicatie-) systeem…

stadverkeer-licht

Postcodecheck

Vul hier postcode, huisnummer en eventueel toevoeging in om de beschikbaarheid van een NDIX-aansluiting te checken.

Twitter

Downloads