Cloud connectiviteit - NDIX

Cloud connectiviteit

Maak je clouddiensten snel en eenvoudig integraal onderdeel van je ICT-infrastructuur. Je bedrijfsnetwerk wordt over het veilige NDIX-netwerk verbonden met de diensten van cloudproviders zoals Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, Alibaba, Oracle, Salesforce en SAP. Dat is NDIX Cloud Connect: veilig, zeker en snel.

Snel en gemakkelijk: cloud connectiviteit

Bereik de cloud waar je je ook bevindt en maak snel en gemakkelijk verbinding. Transporteer je bedrijfsgegevens eenvoudig tussen wereldwijde locaties. Je krijgt directe, ultra-low latency netwerktoegang tot de services die je nodig hebt. Met NDIX Cloud Connect maak je wereldwijd snel en gemakkelijk connectie met de gewenste cloud provider.

Dynamische cloud connectiviteit aangepast aan jouw wensen

Je wilt snel en flexibel verbinden met en tussen verschillende clouds. Dat kan met NDIX Cloud Connect.

In de praktijk kiezen veel gebruikers voor VPN om bij hun cloud locatie te komen. Het nadeel van VPN is echter dat het weliswaar encrypted en secure is, maar dat er nog altijd partijen zijn die de sleutel hebben tot de data ‘in de tunnel’. Daarnaast weet een gebruiker ook nooit welke route de data zal volgen tussen het eigen netwerk en de cloud locatie. Met het inzetten van het privé-netwerk van NDIX wordt het gebruik van de cloud een heel stuk veiliger. Daarbij ligt de dataroute vast en is controleerbaar, zonder gebruik te maken van het publieke internet.

Je bedrijfsnetwerk wordt over het veilige NDIX-netwerk verbonden met de diensten van cloud providers zoals Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, Alibaba, Oracle, Salesforce en SAP. Dat is NDIX Cloud Connect: veilig, zeker en snel. Verstuur je zakelijke data eenvoudig tussen wereldwijde locaties. Je krijgt directe, ultra-low latency netwerktoegang tot de services die je nodig hebt. Met NDIX Cloud Connect maak je wereldwijd snel en gemakkelijk connectie met de gewenste cloud provider.

Snel en flexibel verbinden, met én tussen verschillende clouds. Dat kan met NDIX Cloud Connect.

Neem contact op voor
meer informatie