Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Resultaten onderzoek klanttevredenheid

12 april 2013 15:15

Eind vorig jaar hebben we al eens de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek in 2012 via onze nieuwsbrief gedeeld. Het gemiddelde rapportcijfer voor NDIX dat uit het onderzoek naar voren kwam was een 7,7. Een cijfer waar we als NDIX trots op zijn!

Uit het onderzoek kwamen ook een aantal verbeterpunten naar voren. Hier leest u hoe we een aantal van deze punten hebben opgepakt.

Wat kan ik met een NDIX-aansluiting?

Een deel van onze klanten gaf aan dat ze nog niet goed wisten wat ze allemaal met hun NDIX-aansluiting konden doen. Op onze nieuwe website hebben we hier specifiek aandacht aan besteed met meer informatie over de mogelijkheden op de NDIX-marktplaats. Het dienstaanbod wordt overzichtelijker weergegeven en is nu doorzoekbaar. Aanbieders kunnen rechtstreeks via onze website benaderd worden voor meer informatie. Ook worden veelgestelde vragen beantwoord in de FAQ. Op de NDIX Relatiedag op 12 juni a.s. wordt ook aandacht besteedt aan de vraag: ‘Wat kun je nu eigenlijk met een NDIX-aansluiting’. Dus leeft deze vraag ook bij u? Kom dan 12 juni naar Enschede! Of neem contact op met één van onze accountmanagers via sales@ndix.net of 053 711 41 50. Zij leggen u graag, geheel vrijblijvend, alle mogelijkheden voor.

Kwaliteitsverbetering NDIX Helpdesk/NOC

De communicatie vanuit onze helpdesk of Network Operations Center (NOC) is zeer belangrijk en bepaalt hoe onze klant de dienstverlening van NDIX ervaart in het geval van een technische vraag of storing. Daarom hebben we een aantal zaken rondom het NOC verder aangescherpt. Zo is het aantal Duits sprekende medewerkers verhoogd en zijn de processen en communicatie met onze klant verbeterd.

Aanbieder biedt niet aan wat in de catalogus of website staat

Van een aantal klanten kregen we de melding dat dienstaanbieders niet altijd daadwerkelijk de ICT-diensten via de NDIX-marktplaats aanbieden die ze aangeven in de NDIX-catalogus of op onze website. We hebben de aanbieders hierop gewezen en verzocht alleen de diensten aan te geven die ook daadwerkelijk aangeboden worden. Echter, de dienstaanbieder blijft verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte gegevens.