Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Organisaties hebben servers steeds minder lokaal

30 maart 2018 08:24

Het aantal organisaties dat zijn servers lokaal heeft draaien, loopt in rap tempo terug. Dit blijkt uit een marktanalyse van databasemarketingspecialist Computer Profile, waarbij bijna 5.500 beslissers van Nederlandse organisaties uit het commerciële en publieke domein met meer dan vijftig medewerkers zijn ondervraagd.

Nog maar acht jaar geleden had vrijwel iedere organisatie (97,3%) servers (mainframe, midrange en X86 servers) on premises op de eigen locatie draaien. Sinds 2010 is het aantal organisaties met on premises ieder jaar gedaald. In 2014 bedroeg het percentage 74,1 procent. Nu heeft nog maar 57,6 procent van de organisaties servers lokaal. Ten opzichte van 2017 betekent dit een daling van 2,7 procentpunten.

Overheidsinstellingen laten met een afname van 11,1 procent de grootste daling zien in vergelijking met een jaar eerder als het gaat om on premises. Opvallend is dat er relatief weinig overheidsorganisaties (38,6%) en semipublieke organisaties in de zorg (36,8%) en het onderwijs (47,6%) zijn die hun servers lokaal hebben. Ter vergelijking, van de manufacturing-bedrijven heeft 74,6 procent zijn servers op de eigen locatie draaien.

De daling van het aantal organisaties dat zijn servers lokaal heeft draaien, is volgens Erik van Gurp, business analist bij Computer Profile, toe te schrijven aan een drietal ontwikkelingen: ‘De eerste is dat er sprake is van een consolidatieslag binnen organisaties. Waar vestigingen of bedrijfsonderdelen voorheen veelal hun servers op de eigen locatie hadden, zie je nu dat organisaties met het oog op efficiëntie, beheer en security steeds meer alle servers op één locatie centreren, in een datacenter of shared service center. Daarnaast outsourcen organisaties hun serverpark vaker aan een gespecialiseerde partij. En ten derde is er een hele duidelijke beweging naar de cloud. Servers worden vaker als IaaS afgenomen bij partijen als Microsoft en Amazon.’

De beweging naar de cloud komt ook duidelijk naar voren in de resultaten. Over alle sectoren en organisaties heen is de penetratiegraad van 3rd party hosted (waaronder private cloud) en cloud servers gestegen van 10,3 procent in januari 2017 naar 19,1 procent in dezelfde maand dit jaar. In de sectoren IT, Telecom en utilities hebben relatief de meeste organisaties hun servers in de cloud draaien.

X86 Servers

Als wordt ingezoomd op X86 servers, oftewel PC servers, is te zien dat er ondanks de beweging naar de cloud nog altijd fors meer servers lokaal draaien dan in de cloud (57% versus 19%).

De ontwikkeling van installed base verandert maar minimaal. Dezelfde partijen maken al jaren de dienst uit, waarbij de top 3 wordt gevormd door HPE (62,8%), en op gepaste afstand, Dell EMC (23,5%) en Lenovo/IBM (5,8%). De penetratiegraad van laatstgenoemde wordt wel steeds lager, met een daling van 2,4 procentpunten ten opzichte van 2016. Cisco lijkt de partij die hier het meest van profiteert met een toename van 2,6 procentpunten tot 4,9 procent. Doordat er steeds minder locaties met fysieke servers zijn, hebben de partijen in totaal wel een steeds minder grote taart te verdelen.

High end servers

Het gebruik van mainframe en midrange servers komt nog maar voor bij 8,9 procent van de locaties. Het gaat hier om zowel lokale installaties, remote als hosted gebruik. IBM bepaalt hier duidelijk de toon, 80 procent van de high end servers een IBM-systeem.

Dit artikel komt van: Executive People - IT business network & daily news

Bron: https://executive-people.nl/594924/organisaties-hebben-servers-steeds-minder-lokaal.html