Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Kennisdeling tijdens Workshop Zorg & ICT

31 oktober 2012 15:11

Op 19 juni vond de workshop Zorg & ICT plaats op de 10e etage van het nieuwe kantoor van NDIX. De workshop werd door 25 personen van verschillende organisaties bijgewoond. Naast instanties uit de zorg zelf waren infrastructuurpartners, dienstaanbieders, overheden en adviseurs aanwezig. Een ideale mix om tot nieuwe inzichten en mogelijkheden te komen.

Miriam Vollenbroek, van Roessingh R&D en hoogleraar bij de Universiteit Twente presenteerde twee projecten. In het eerste project wordt een ICT-systeem ontwikkeld waarvan de functionaliteit en het gebruik van de uitwisseling van informatie tussen zorginstellingen gepresenteerd. Dit systeem wordt reeds door verschillende partijen en ten behoeve van patiënten met diverse aandoeningen gebruikt. Het tweede project vindt plaats in het kader van het Euregio-NGS project en behelst samenwerking tussen Duitse en Nederlandse zorginstellingen. Vanwege de grote organisatorische verschillen tussen Nederlandse en Duitse instellingen bleek het gebruik van de in Nederland gebruikte ICT-systemen voor uitwisseling van zorginformatie niet direct in Duitsland toepasbaar. Nu wordt gekeken welke mogelijkheden er dan wel bestaan om informatieoverdracht tussen Duitse en Nederlandse zorginstellingen mogelijk te maken.

FUN-IE-FIT centrum Almelo
Jan Anema van Stichting de Klup Twente gaf een korte presentatie van het initiatief FUN-IE-FIT, een grote multimediale ruimte waar ontmoeten en bewegen bevorderd wordt. Deze faciliteit staat open voor partijen die hier in willen participeren door bijvoorbeeld diensten aan te bieden, zoals bewegen en contact hebben met specialisten ten behoeve van revalidatie, algemene fitness of partijen die nieuwe systemen, toepassingen of games willen demonstreren.

Glasvezelnetwerk zorginstellingen Oost Nederland
Renie Heerbaart, directeur van IZIT presenteerde de activiteiten van IZIT. IZIT faciliteert de informatie-uitwisseling tussen partijen in de zorg middels een portal (ZorgNetOOST). Voor de informatie uitwisseling m.b.t. een flink aantal aandoeningen en voor een aantal basisdiensten als verwijzingen, laboratoriumonderzoek en consultatie levert dit systeem een efficiënte en kosteneffectieve oplossing. IZIT zoekt samen met NDIX naar mogelijkheden om de ZorgRingOOST, een breedbandinfrastructuur tussen zorgpartijen kosteneffectief en toekomstgericht vorm te geven.

ICT-platformen Noord-Brabant
Henk Eertink, van Novay presenteerde de bevindingen van een evaluatie door Novay van de grote diversiteit aan ICT-platformen voor de zorg, zoals die ontwikkeld en gebruikt worden in Brabant. De diversiteit daarvan is groot en zorgt voor interoperabiliteitsproblemen. In deze opkomende markt met groeistuipen is het nog lang niet mogelijk voor partijen die van verschillende platforms gebruik maken om met elkaar te communiceren of gegevens uit te wisselen. De noodzaak voor coördinatie en regie (door gemeentes en zorginstellingen) is evident en interoperabiliteit kan daarbij het beste vanuit praktijkcases worden aangepakt en opgelost.

Discussie
In de discussie tijdens en na de presentaties werd ondermeer gesproken over:

  • Roessingh R&D staat open voor samenwerking met partijen die hun platform verder willen ontwikkelen, uitbreiden en aanbieden aan zorginstellingen, waarbij Roessingh R&D instellingen kan ondersteunen bij de implementatie ervan in de zorginstellingen.
  • De noodzaak van basisinfrastructuren (breedband/glasvezel) voor zorginstellingen en de noodzaak voor een coördinerende rol van overheden om de kosteneffectieve beschikbaarheid van dergelijke infrastructuren mogelijk te maken.
  • De coördinerende rol van overheden en bepalende partijen in de zorg om de noodzakelijke afstemming en harmonisatie in de ontwikkeling van toepassingen en platforms te bewerkstelligen.
  • De aanpak voor innovatie in de zorg, die primair aansluit bij de huidige behoefte bij zorginstellingen en daarvoor kosteneffectieve oplossingen biedt, in plaats van “hoogdravende en visionaire” toepassingen. Evolutie in plaats van revolutie.
  • De aanwezige dienstaanbieders gaven aan dat ook zij gebaat zijn bij bundeling van de vraag naar infrastructuren en dienstverlening, ten einde daar kosteneffectieve oplossingen voor te kunnen aanbieden.
    Al met al kijken de deelnemers terug op een zeer geslaagde workshop die aanknopingspunten biedt voor verdere samenwerking en innovatie.

Overige workshops 2012
NDIX zal in de tweede helft van 2012 nog een aantal workshops organiseren, o.a. over gezondheidszorg en onderwijs in Duitsland, bedrijventerreinen en veiligheid en gebruik van basisdiensten.