Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Grote verhuizing NDIX binnen Equinix Enschede

14 mei 2018 09:26

In het afgelopen jaar zijn ruim honderd klanten van NDIX tijdens meerdere nachtacties verhuisd binnen het datacenter van Equinix in Enschede. Al deze verhuizingen zijn probleemloos verlopen en hebben in geen enkel geval tot een storing geleid. Dit is mede door de goede samenwerking en communicatie tussen NDIX en Equinix tot stand gekomen.

Met de verhuizing is de kwaliteit van de datavloer en de NDIX-infrastructuur nog verder verhoogd en is het voor klanten eenvoudiger en sneller om een nieuwe patch bij NDIX aan te vragen. 

Enschede kloppend hart van het NDIX-netwerk
Het datacenter van Equinix in Enschede is de grootste locatie in het uitgebreide internationale netwerk van NDIX. Naast de locatie in Enschede is het ook mogelijk om met NDIX te koppelen in de Equinix-datacenters in Amsterdam en Zwolle. Samen hebben beide partijen een lange geschiedenis, die ontstaan is met de oprichting en de vestiging van NDIX in het datacenter in Enschede. Toentertijd was het datacenter van Virtu, die in het pand waar de Nederlandse Bank haar goud en geld bewaarde, het datacenter is gestart in 1999. 

Samen werken aan breedband in Oost-Nederland
Sinds de oprichting van NDIX in 2001 hebben beide partijen veelvuldig samengewerkt. Het doel van NDIX is het vestigingsklimaat structureel te verbeteren en de bedrijvigheid en innovatie te bevorderen door het realiseren van een onbeperkte en grensoverschrijdende beschikbaarheid van ICT. Door de vestiging van NDIX in datacenters is het voor bedrijven en instellingen erg makkelijk en goedkoop om een aansluiting op het NDIX-netwerk te krijgen. 

Facts & Figures 

  • De Universiteit Twente heeft het oudste nog lopende contract bij NDIX. Na al die jaren zijn zij nog steeds zeer tevreden met de verbinding.
  • De oudste Internet Service Provider van Nederland is sinds de start van NDIX in 2001 nog steeds klant: Internet Access Facilities (tegenwoordig Novoserve). 
  • Er zijn op deze NDIX-locatie ruim 1400 VLAN’s actief. Een VLAN is een virtueel lokaal netwerk. NDIX-klanten kunnen binnen het NDIX-netwerk zonder extra kosten onbeperkt VLAN’s aanvragen om verbindingen te maken met nevenlocaties, dienstaanbieders en andere partijen die ook op het NDIX-netwerk zijn aangesloten. 
  • Door de upgrade in het datacenter in Enschede heeft NDIX poorten met nog hogere bandbreedtes ter beschikking voor haar klanten.