Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Geslaagde opening H2O Breednet

31 oktober 2012 14:55

Op 20 juni j.l. heeft gedeputeerde van de provincie Gelderland H2O Breednet officieel geopend. Hij deed dit door via een internet verbinding de PoP kast op het Bedrijvenpark H2O in beeld te brengen. Voor deze gelegenheid was er een bewakingscamera aangesloten op het open glasvezelnetwerk op het bedrijvenpark.

Ter gelegenheid van de opening hebben we met vertegenwoordigers uit 6 gemeenten en de provincie Gelderland gesproken over de huidige ontwikkeling van breedbandstimuleringsbeleid in de Provincie Gelderland. De gedeputeerde heeft een toelichting geven op de pilots die nu lopen in het kader van “Heel Gelderland digitaal bereikbaar”.

De pilots hebben 2 belangrijke doelstellingen: onderzoek naar allereerst het verbeteren van de leefbaarheid in het buitengebied en in de tweede plaats onderzoek naar de mogelijkheden om economische gebiedsontwikkeling te stimuleren met breedband. De focus ligt op de eerste doelstelling. 10-15% van de 750.000 huishoudens in de provincie Gelderland zijn gelegen in het buitengebied.

Voor bedrijventerreinen spitst de discussie zich toe op marktwerking. Daarbij is door H2O Breednet naar voren gebracht dat de breedbandmarkt een oligopolie is en dus per definitie een beperkte marktwerking kent. De markt is daardoor feitelijk aanbodgestuurd. MKB bedrijven kunnen alleen kiezen indien ze de mogelijkheid krijgen aan te sluiten op een open breedbandnetwerk zoals dat van NDIX via H2O Breednet. In het verslag over de vraagbundeling breedband Heerde en Wezep, is duidelijk beschreven hoe de marktwerking (niet) werkt voor het MKB als ze alleen kunnen kiezen voor de econiomisch gesloten netwerken van de landelijk bekende providers.

Het volledige verslag van de opening en de presentaties die gehouden zijn kunt u hier vinden.