Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

20 november: Werkconferentie iJeugdTwente 2012

11 december 2012 14:52

Op 20 november 2012 organiseren PPT Jeugd, NDIX, Kennispark Twente en adviesbureau BMC gezamenlijk de werkconferentie i-Jeugd Twente. Doelstelling van de werkconferentie is kansen voor gezamenlijke ict-innovatie door jeugdzorgorganisaties en ict-ontwikkelaars te verkennen.

Lees hier meer over het onderwerp en doel van de werkconferentie:

Managers en leidinggevende professionals van jeugd- en jeugdzorgorganisaties worden actief geïnformeerd over kansrijke ict-ontwikkelingen. De bijeenkomst krijgt een concreet vervolg door de gelegenheid om in te tekenen op enkele gezamenlijke ontwikkelgroepen.

In Twente bestaat zoals bekend een hoge organisatiegraad waar het gaat om ict-innovaties. Ook in de zorgsector, maar tot nu toe is daarbij de jeugdsector onderbelicht gebleven. In 2012 zijn een groot aantal organisaties in de jeugdwelzijns- en jeugdzorgsector doende mogelijkheden voor samenwerking te verkennen; ook krachtenbundelingen op het gebied van ict in de bedrijfsvoering, cloud en ontwikkeling van innovatieve ict-ondersteunde diensten liggen daarbij in
het verschiet.

Op het gebied van bedrijfsvoering en ict biedt een vereniging als PPT (Participatie Partners Twente) de leden de kans om langs twee lijnen voordelen te boeken, t.w. enerzijds besparingen realiseren door gezamenlijke inkoop of beheer, anderzijds gezamenlijke innovaties van digitale diensten (eHealth, eHulp, digitale leergemeenschappen voor professionals, digitale communities van/voor cliënten e.d.).

Waar andere delen van de zorgsector op dit punt inmiddels een agenda voeren en waar nodig gezamenlijk een vuist maken richting overheid of leveranciers, is dat in de jeugd(zorg)sector nog niet het geval. Ook landelijke expertise- en coördinatieorganen als Nictiz of KING (VNG) pakken deze handschoen nog niet of nauwelijks op.

Programma
De werkconferentie vindt plaats op 20 november van 12.00u (inloop met een broodje) tot 19.00u. Naast 2 centrale presentaties wordt er gewerkt in 3 workshops rond de thema’s clientdossiers, bedrijfsvoering en marketing en strategie. Wij hopen deelnemers uit deze 3 geledingen te mogen verwelkomen: zorgmanagers, IT-managers en managers bedrijfsvoering, directieleden. Het volledige programma kunt u hieronder downloaden.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden met een e-mail naar info@preventietwente.nl.