Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Projecten en vraagbundelingen in ontwikkeling

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van de projecten waar NDIX op dit moment aan werkt.

Wilt u meer informatie? Klik dan verder of neem contact op met één van onze accountmanagers via sales@ndix.net.

Gemeente Oude IJsselstreek aanleg glasvezelnetwerk

De aanlegwerkzaamheden van het glasvezel-netwerk van Iboijfiber in de gemeente Oude IJsselstreek zijn begonnen. Op bedrijventerreinen De Rieze, Akkermansweide, IJsselweide en het stationsgebied in Terborg wordt een supersnel open glasvezelnetwerk aangelegd.

Iboijfiber is een samenwerkingsverband tussen Iboij, Gemeenten, Parkmanagement Akkermans-weide en IPfiber. Het netwerk is eigendom van de lokale ondernemers en kent geen winstoogmerk. Het netwerk wordt daarnaast aangesloten op de digitale marktplaats van NDIX, waar de ondernemers hun ICT-diensten kunnen inkopen.

Hengevelde inventarisatie glasvezelbehoefte

NDIX, Cogas Kabel en Ondernemersvereniging Hengevelde werken samen om met behulp van de Provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente een glasvezelinfrastructuur te realiseren voor de bedrijven op Het Wegdam in Hengevelde.

Door deze samenwerking kunnen wij u nu een speciaal actietarief aanbieden. Voor een eenmalig bedrag van € 500,- en maandelijks € 99,- krijgen de bedrijven op het Wegdam een 100Mbit 1:1 zakelijke glasvezelaansluiting inclusief toegang tot de digitale marktplaats voor ICT-diensten van NDIX.

Het actietarief is gelding tot 1 november 2014. Er zijn 6 deelnemende bedrijven nodig om met de aanleg van de glasvezelverbindingen te beginnen.

Spoorlanden-Zendijk vraagbundeling IJsselmuiden

De stichting BOSZ (Beheers Organisatie Spoorlanden-Zendijk) heeft namens de ondernemers het initiatief genomen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk op beide glasvezel-terreinen. Het BOSZ-glasvezelnetwerk wordt een open netwerk, waarop de circa 240 ondernemers op Spoorlanden en Zendijk worden aangesloten. Het project wordt facilitair ondersteund door de gemeente Kampen en krijgt financiële steun van het breedbandstimuleringsproject van de provincie Overijssel.

Het netwerk wordt aangelegd door Koning & Hartman en zal worden gekoppeld met de digitale marktplaats van NDIX. De aangesloten ondernemers kunnen voor de inkoop van ICT-diensten kiezen uit de meer dan 80 aanbieders die actief zijn op de digitale marktplaats.

Buren – Glasnet Buren aanleg glasvezelnetwerk

Op maandag 16 december 2013 is het officiële startsein gegeven voor de aanleg van een open glasvezelinfrastructuur in de gemeente Buren. Binnen 1,5 jaar tijd komt op de vier bedrijven-terreinen ’t Hulster, Beusichem, De Hofstede en Doejenburg een glasvezelnetwerk dat wordt aangelegd door Glasnet Buren. Het netwerk wordt aangesloten op de digitale marktplaats van NDIX, zodat alle aangesloten ondernemers ICT-diensten kunnen afnemen bij de meer dan 80 aanbieders op onze marktplaats. Inmiddels zijn de eerste aansluitingen voor de lokale ondernemers opgeleverd.

Josink Es, Enschede aanleg glasvezelnetwerk

Bedrijvenpark Josink Es in Enschede is in 2015 aangesloten op de digitale marktplaats van NDIX. De stichting Parkmanagement Josink Es heeft opdracht gegeven tot de aanleg van een glasvezelnetwerk dat gekoppeld is met NDIX. In de vereniging zijn alle ondernemers op het bedrijvenpark verzameld.

Josink Es is een duurzaam bedrijventerrein in aanbouw, waar momenteel zo’n 30 ondernemers gevestigd zijn. Meer dan 20 van hen zijn voorzien van een glasvezelverbinding. Voor hen brengt de verbinding een grote vooruitgang ten opzichte van de ADSL-verbinding die de enige voorziening op het terrein was.

De glasvezelverbinding verbindt de ondernemers met de digitale marktplaats van NDIX. Hier kunnen zij hun ICT-diensten, zoals internet, telefonie, back-up en clouddiensten inkopen bij meer dan 80 verschillende aanbieders.