Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Projecten

Voor de ontwikkeling van nieuwe ICT-diensten is schaalgrootte in termen van potentiële klanten van doorslaggevend belang. NDIX biedt partijen die nieuwe diensten ontwikkelen een platform waarover deze schaalgrootte tegen minimale kosten gerealiseerd kan worden.

Het inzetten van bestaande en nieuwe diensten voor innovatie vergt naast de beschikbaarheid van deze diensten ook kennis en ervaring over het gebruik van deze diensten in specifieke sectoren. NDIX draagt actief bij aan de ontwikkeling en de verspreiding van deze kennis en ervaring door deelname in projecten waarin innovatieve diensten ontwikkeld en getest worden. NDIX ondersteunt deze projecten met onze kennis en ervaring en door het leveren van breedbandverbindingen tegen gereduceerde tarieven.

Lees op deze pagina meer over een aantal innovatieve projecten waaraan NDIX deelneemt of heeft deelgenomen.

Fun-IE-Fit centrum de klup twente

Stichting de Klup Twente heeft haar verouderde gymnastiekzaal in het Meester Siebelinkhuis in Almelo getransformeerd in een eigentijds Fun-IE-Fit centrum: een digitaal sportcentrum waar mensen met en zonder beperking met elkaar kunnen sporten. Het is een ruimte met interactieve games zoals de WII-sport, Kinect, Playstation en andere fitnessgames, waar met computerspelprogramma’s mensen worden uitgedaagd om in beweging te komen. Er wordt gewerkt aan de conditie, concentratie en het reactievermogen. Tenslotte biedt het Fun-IE-Fit centrum ruimte voor ontmoeting, sociale interactie en competitie en levert plezier en gezelligheid op voor de deelnemers van de Klup. NDIX sponsort samen met Cogas de breedbandaansluiting voor het Fun-IE-Fit centrum.

Diensten over glas visie op open breedband en diensteninnovatie

Samen met Novay, Oost NV en Cogas Kabel is een visie en aanpak geformuleerd met betrekking tot open infrastructuren en de wijze waarop daarmee diensteninnovatie bevorderd kan worden. De conclusies die getrokken zijn:

  • Openheid van glasvezelnetwerken is essentieel voor het stimuleren van nieuwe dienstontwikkelingen, het creëren van nieuwe economische bedrijvigheid en het realiseren van een breed scala van maatschappelijke toepassingen.
  • Vanuit de expertise en kennis van bestaande bedrijven en kennisinstellingen in Overijssel ligt er een kans voor Overijssel om zich verder te profileren met het ‘Future Netwerk’.
  • Er is een rol voor de provinciale overhei om de ontwikkeling van een open platform te faciliteren en te stimuleren. De markt zet deze stap niet alleen. Kennisinstellingen, bedrijven en overheid moeten in deze gezamenlijk optrekken.
  • Nieuwe business modellen moeten ontwikkeld worden die een invulling geven aan de openheid van het netwerk.

Tevens zijn ICT-bedrijven geïnformeerd en is er een begin gemaakt met het opzetten van een belangenorganisatie voor ICT-bedrijven.

Muziekkwartier zendt uit livestreams van voorstellingen

In het project is een audiovisuele infrastructuur gerealiseerd waarmee verschillende voorstellingen en concerten in het Muziekkwartier van Enschede zijn vastgelegd. Deze registraties zijn uitgezonden via schermen in de publieke ruimte en via internet op verschillende websites. Met deze uitzendingen zijn publieksgroepen bereikt die normaal gesproken niet met deze podiumkunsten in aanraking waren gekomen. Voor de internetverbindingen is gebruik gemaakt van het glasvezelnetwerk van NDIX.

Voorafgaand aan het project leek het rondkrijgen van de rechten met uitvoerende artiesten de grootste uitdaging. Achteraf is gebleken dat dit zeer goed met de artiesten te regelen is. Er zijn in totaal dertien evenementen uitgezonden, zoals het Balletgala, Orkest van het Oosten, Nationale Reisopera en het Internationaal pianoconcours van Young Musicians. Tijdens het project is komen vast te staan dat er een zeer grote behoefte is aan een verdere ontwikkeling van de broadcastmogelijkheden van voorstellingen en concerten. Daarom zal aan de activiteiten van het project een vervolg gegeven worden.

Livestream herdenkingsconcert 4 mei

Zaterdag 4 mei 2013 voerde het koor Il Cocodrillo Cante samen met Cappella Enschede Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms uit in de Grote Kerk aan de Oude Markt in Enschede.

Het concert werd via een livestream via het NDIX-netwerk rechtstreeks uitgezonden door het Wilminktheater en iGlow Media en was te zien op de websites van het Wilminktheater en TVEnschedeFM.

EU-Open samenwerkingsverband IX-en

EU-Open is een uniek samenwerkingsverband tussen open marktplaatsen en open netwerken in Nederlands. Deze netwerken zijn via glasvezelverbindingen aan elkaar gekoppeld en functioneren als één open digitale marktplaats. EU-Open bestaat op dit moment uit FR-IX, GN-IX, NDIX, ZOD-IX, R-iX en EFX. Alle samenwerkingspartners onderschrijven het open breedbandmodel, waarbij toegang tot de netwerken voor iedereen open staat.

Website: www.eu-open.nl