Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Advies

U kunt bij NDIX terecht voor advies over een breed scala van aspecten van de breedbandmarkt in Nederland en Duitsland. We hebben ervaring met het met glasvezel ontsluiten van regio’s, gebieden en bedrijventerreinen. Daarbij kunt u denken aan businessmodellen, marketing, techniek en vraagbundeling. Ook kunt u bij ons terecht voor advies over openheid van netwerken; zowel qua aanpak om te komen tot maximalisatie van het gebruik als wat de praktische invulling van openheid betreft. En, als digitale marktplaats hebben wij een uitstekend overzicht van alle vormen van ICT-dienstverlening, het gebruik daarvan in verschillende marktsectoren en de ontwikkelingen daarin. Gebruik onze kennis en ervaring om projecten, initiatieven en beleid op te zetten en effectief uit te voeren!

Vraagbundeling planmatig en uitvoering

Aanleg van glasvezel is duur. Daarom wordt er vaak gewerkt met vraagbundeling: pas als een minimaal aantal bedrijven in een gebied (bedrijventerrein, wijk, stad) mee doet, wordt begonnen met de aanleg. Zo’n traject vraagt om goede communicatie. Bedrijven moeten immers een contract ondertekenen, terwijl nog geen 100% zekerheid te geven is of het glasvezelnetwerk er ook daadwerkelijk komt. En glasvezel alleen biedt niet genoeg: het gaat om de ICT-diensten. NDIX heeft jarenlange ervaring met dit soort trajecten en helpt u graag met opzet en uitvoering. Het uitgebreide pakket aan ICT-diensten en aanbieders op de NDIX-marktplaats is van doorslaggevend belang voor een succesvolle vraagbundeling en daarmee de gezonde basis voor de realisatie van glasvezelinfrastructuren. Wilt u weten hoe u zo veel mogelijk organisaties op uw glasvezelnetwerk aangesloten kunt krijgen? Of wilt u dat wij de acquisitie voor u doen? Laat het ons weten!

Businessmodellen financiering en condities

Wat kost de aanleg van glasvezels in mijn gebied? Hoe organiseer ik die aanleg, en wie wordt eigenaar van de glasvezels? Hoe financier ik dat en hoe verdien ik dat zo snel mogelijk terug? Hoe garandeer ik dat ook in de toekomst de infrastructuur tegen zo gunstig mogelijke condities beschikbaar blijft voor de gebruikers?

Op al deze vlakken kan NDIX antwoord geven. Zo zijn we betrokken bij coöperaties die glasvezels in eigen beheer aan laten leggen en deze zelf exploiteren, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of voor consumenten in het buitengebied. Ook voeren wij projecten uit waarbij gebruik gemaakt wordt van glasvezels die door semipublieke partijen of stichtingen worden geëxploiteerd. Daarnaast maken we op grote schaal gebruik van de glasvezels van commerciële partijen. Met onze kennis en ervaring kunnen wij u adviseren over realisatie en gebruik van glasvezelinfrastructuren op bedrijventerreinen of in het buitengebied, maar ook over glasvezelnetwerken tussen partners in een specifieke sector, zoals de overheid, gezondheidszorg of veiligheid.

Beleidsmatig advies verbetering van vestigingsklimaat

Veel overheden onderkennen het belang van breedband voor de ontwikkeling van hun stad of regio. Het opstellen van beleid om de verzorgingsgraad op dit gebied te verbeteren, om de aanleg van glasvezels te bevorderen en om bedrijven, instellingen en diensten maximaal te laten renderen door de inzet van ICT diensten is voor velen een punt van aandacht. Komen tot realistisch en uitvoerbaar beleid, in een zeer dynamische en vaak commerciële markt is daarbij een grote uitdaging. Op basis van onze kennis en ervaring, met name wat betreft de dynamiek in de breedbandmarkt, kunnen wij overheden daarbij behulpzaam zijn.

Openheid van netwerken cruciaal voor keuzevrijheid

Openheid van infrastructuren is niet alleen een aansprekend concept, het is in onze ogen cruciaal voor zowel de realisatie als het gebruik van breedbandinfrastructuren. Openheid biedt klanten een brede keuze aan ICT-diensten en aanbieders. En omgekeerd biedt openheid aanbieders – klein en groot – gelijke kansen om bestaande en nieuwe diensten in de markt te zetten. Wilt u een open netwerk realiseren? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder. Wilt u meer lezen over hoe NDIX openheid definieert en in de praktijk realiseert? Lees dan hier verder.

Breedbandtechniek ndix maakt u wegwijs

Glasvezels, Ethernet, VLANs, VPNs, 3G, 4G, draadloze technologieën, dienstverlening over-the-top, VoIP, VID; dit is nog maar het begin van de lange lijst met technieken die de revue passeren als het over breedband gaat. Wij kunnen u wegwijs maken in deze technologieën, wat ze inhouden, waar ze wel en niet inzetbaar zijn, wat de toekomstige ontwikkelingen zijn, maar ook hoe daar effectief gebruik van te maken is. Neem contact met ons op voor meer informatie.